top of page

Snovi i tumačenje snova

U ordinaciji HERA DERMA se koristi tzv. trodimenzionalna integrativna metoda (Frojd-Jung-Sondi) tumačenja snova, koja je naučno priznata i grana
je dubinske psihologije. Dr Ivan Nastović, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut i klinički psiholog je usavršio ovu metodu kod nas i dugo godina
vodio edukacije i grupe za tumačenje snova.


Ja živim više života. Jedan na javi, drugi u mašti, treći u snovima. Interesantno da sam u svojim snovima uvek puna samopouzdanja, domišljata, da iz svakog problema lako nađem izlaz, umem da pevam, ponekad i letim. Na javi to nije uvek slučaj. Tačno je i da sam par puta u snovima umrla, oplakivala nekog za koga sam nakon buđenja, na svu sreću, shvatila da je i dalje živ, putovala, upoznavala ljubavi moga života, borila se sa vukodlacima i štošta još. Upoznavala sam sebe kroz svoje snove, tražila paralele sanjanog sa mojim razmišljanjima, osećajima i događajima u realnom životu.

I, puno toga shvatila.
 

Svake noći, bez svesnog napora, u 4 do 5 navrata u toku jednog spavanja, naš mozak i podsvest pišu scenario, režiraju, postavljaju scenu, glumcima daju tekst i jezikom simbola i metafora šalju nam važne poruke. Sanjanje je praćeno brzim pokretima očnih jabučica, tzv. RAPID EYE MOVEMENT (REM), koji se pojavljuju na svakih 90 min tokom spavanja. REM se javlja i u hipnozi. Hipnoza je sinonim za REM.
 

Sanjanje je jako važno, samim tim što od 24h našeg života ono zauzima bar 2h. U snovima se najčešće obrađuje tematika za koju smo vezani jakim emocijama na javi. Tumačenje sna može biti bukvalno i metaforično. Trebalo bi početi sa nedavnim događajima ,susretima, odgledanim emisijama, nečim što je bilo nevažno, u prolazu, jednom rečeno i sl., na javi i potražiti paralelu u sanjanom sadržaju. Isto i sa emocijama kojima je bilo praćeno snevanje. I, mnogo toga drugog što koristi kvalifikovani analitičar snova u svom radu sa klijentom.
 

Prema bihejvioralnoj definiciji SANJANJE je reverzibilno stanje sa isključenom prostornovremenskom percepcijom i smanjenim odgovorom organizma na uticaje iz okoline. Praćeno je brzim pokretima očnih jabučica ispod zatvorenih kapaka (REM), kada dominiraju talasi najsličniji beta talasima
u budnom stanju.

 

 

PRIMENA ANALIZE SNOVA U MEDICINI I PSIHOTERAPIJI

Analiza snova je jako korisna u praćenju efekata terapije u medicini i psihoterapiji. Naš mudri podsvesni um može da nas upozori kroz snove na početak nekog oboljenja ,da nas alarmira o nečemu što treba brzo rešavati ili da da podršku procesu ozdravljenja.
 

Snovi daju uvid u emotivno-mentalno stanje, u nesvesne sadržaje klijenta, ukazuju na loše životne navike ili na resurse koje klijent ima da poboljša svoj život. Analitičar snova pomaže klijentu da se pravilno protumači san i da se prepozna prava informacija koja se nalazi u sadržaju sna, koja bi pomogla klijentu da kroz svrsishodnu akciju u svakodnevnom životu poboljša kvalitet istog, krene u realizaciju svojih odluka i pospeši sopstvenu individuaciju.
 

Osnovni cilj svake terapije a posebno one koja u svojoj tehnici podrazumeva i analizu snova, jeste da osnaži klijenta da u svom životu preduzme neophodne promene. Kroz snove se obrađuju zaglavljene emocije, emocije koje klijent nije mogao da oslobodi u realnom životu, npr. kada iz kurtoazije ili straha nije verbalno ispoljio svoj bes ili osećaj nepravde.


Onda san preuzima zadatak da kroz izmenjene slike i događaje oslobodi snevačev mozak od viška energije koju čine zaglavljene emocije i očisti i osveži mozak za prijem i obradu novih utisaka iz realnosti, nakon buđenja.


Kada se taj ciklus ne odvija spontano iz bilo kakvih razloga, hipnoza je najbolje rešenje kao vid terapije, gde sertifikovani hipnoterapeut dovršava taj proces kroz bezbednu i vrlo prijatnu za klijenta hipnoterapiju.

Kvalifikovani terapeut za snove pomaže da se pronađe smisao sanjanog sadržaja. Analizom klijentovih snova može se doći do sadržaja svesnim delom neprepoznatih simptoma, misli i emocija. Nesvesni sadržaji psihe klijenta obrađivani u snovima, daju mnogo jasnije i verodostojnije poruke psihoterapeutu jer potiču iz njegove nesvesne psihe, koja čini 90 - 95% ukupne psihe. Zato je poželjno da svaki psihoterapeut poznaje tehniku analize snova ili da, ako to nije slučaj, blisko sarađuje sa analitičarem snova.


San je nesvesna reakcija na svesnu situaciju i zato se ne može tumačiti bez poznavanja svesne situacije klijenta-snevača. San nam iz nesvesnog pomaže da rešimo neke od naših svesno nerešivih konflikata.

moon-final.png
footer.png
logotype-v2-white.png
  • Instagram
  • Facebook

Dr Vesna Najdovska

Ise Bajića 12
21000 Novi Sad

Tel:  063 / 770 48 47     

Kontakt i zakazivanje pregleda, kliničke hipnoterapije, i sve dodatne informacije o uslugama i radu ordinacije - pozvati radnim danom od 10h – 17h.

Radno vreme subotom: prema
 dogovoru

Tel: 021 / 6615 896

bottom of page